Dirección: Rúa dos Irmandiños 8 - 2º C
Localidade: Vigo
Provincia: Pontevedra
CP: 36201
Sitio web: http://www.metropolis.coop
Tel: 649 88 53 74
Fax:
Email: info@metropolis.coop


METRÓPOLIS  realiza actividades nestes campos:

Publicidade: Asesoramento, servizos creativos, produción e compra de material publicitario. Realización de campañas publicitarias (en xornais, revistas, radio, televisión, Internet e otros medios de comunicación). Creación e colocación de publicidade exterior en cartaces, faixas publicitarias, a decoración de escaparates, o deseño de salas de mostras, a colocación de anuncios en automóviles e autobuses, etc. A publicidade aérea, a distribución ou entrega de materiais publicitarios ou de mostras, a creación de stands e outras estruturas e lugares de exposición, a realización de campañas de marketing e outros servizos publicitarios destinados a atraer e conservar clientes: Xerar a promoción de productos, o marketing no punto de venta, a publicidade por correspondencia directa e o asesoramento en marketing.

Vídeo: Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión. As actividades de post-producción como a edición, a transferencia de películas, a adición de texto, os subtítulos, os créditos, os subtítulos ocultos, os gráficos xerados por ordenador e a animación e os efectos especiais dixitais.

Fotografía: A produción de fotografías comerciais e profesionais, a fotografía para anuncios, editoriais, actividades relacionadas coa moda e para anuncios inmobiliarios ou turísticos. A fotografía aérea, a grabación en vídeo de acontecimientos como bodas, reunións, etc. A copia e restauración ou retoque de fotografías, e as atividades dos reporteros gráficos, o escaneado de obxetos en 3D.

Informática: Portais de búsqueda web, o proceso de datos e hosting, así como outras atividades que teñen o principal fin de ofrecer información. Portais web, provisión de infraestructura para os servicios de hosting e proceso de datos, e outras actividades relacionadas, así como a provisión de servizos de búsqueda e outros portais para Internet. Servizos de hosting especializado como: hosting de páxinas web, servizos de transferencia continua de imaxe e son a través de Internet. A prestación de servizos de aplicacións, os servizos xerais a clientala de utilización compartida de mainframes. Procesado de datos: o proceso completo dos datos suministrados por los clientes, a xeración de informes especializados a partir dos datos suministrados polos clientes, e os servizos de entrada de datos.

Deseño: Deseño industrial, é decir, a creación e o desenrolo de deseños e especificacións que optimizan o uso, o valor e a apariencia dos produtos, incluíndo as decisións sobre materiais, mecanismos, formas, cores e acabado das superficies do produto, tendo en conta as características e necesidades da clientela, a seguridade, a demanda do mercado e a distribución, o uso e mantemento, o deseño gráfico e a decoración de interiores.

Metrópolis é unha cooperativa de traballo asociado ubicada en Vigo.


Actividades:
Sector(es): Audiovisual, TIC