UGACOTA inicia a súa nova Programación de Actividades Formativas 2016 no marco da Rede Eusumo. Presentamos 9 cursos presenciais e gratuítos previstos para os meses de febreiro e marzo, nas localidades de Vilagarcía de Arousa, Vigo, e A Coruña, todos os cursos son en horario matinal de 9.30 a 14.30 horas, e teñen unha duración de 20 horas cada un, xa podes inscribir neles.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE UGACOTA NA REDE EUSUMO 2016 – Febreiro e Marzo

 

Do 16 ao 19 de Febreiro

EMPRENDER EN SOLIDARIO: Formación cooperativa para persoas que queren emprender

Cartaz emprender_Vilagarcía 022016

Este curso puntúa 0,40 para o Permex

2ª Edición de EMPRENDER EN SOLIDARIO: Formación cooperativa para persoas que queren emprender.

Do 23 ao 26 de Febreiro 

Cartaz Emprender_vilagarcia_2

PROGRAMA

VILAGARCÍA DE AROUSA

No Centro da Rede Eusumo, Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

PROGRAMA 

INSCRICIÓN

Preme aquí

981 575 578

rosaab@ugacota.coop

Do 23 ao 26 de Febreiro

POR QUE NON TRABALLAMOS EN EQUIPO? 

Habilidades sociais para contornos cooperativos

CARTAZ TRABALLAMOS EN EQUIPO_Vigo1Este curso puntúa 0,40 para o Permex

VIGO

No Centro da Rede Eusumo, Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

PROGRAMA

INSCRICIÓN

Preme aquí

986 136 592

nuria@ugacota.coop

Do 1 ao 4 de Marzo

CONTABILIDADE PARA O EMPRENDEMENTO COOPERATIVO

Nocións básicas sobre contabilidade, adaptada ás particularidades dunha empresa cooperativa

CARTAZ CONTABILIDADE BÁSICA_A Coruña1

A CORUÑA

No Centro da Rede Eusumo, Universidade de A Coruña – Campus de Riazor

PROGRAMA

INSCRICIÓN

Preme aquí

981 575578

rosaab@ugacota.coop

Do 8 ao 11 de Marzo

 

EMPRENDER EN SOLIDARIO: Formación cooperativa para persoas que queren emprender

Cartaz emprender_Vigo 032016

Este curso puntúa 0,40 para o Permex

VIGO

No Centro da Rede Eusumo, Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

PROGRAMA

INSCRICIÓN

Preme aquí

986 136592

nuria@ugacota.coop

Do 15 ao 18 de Marzo

PLAN DE EMPRESA COOPERATIVO

Análise da viabilidade de proxectos cooperativos

Cartaz PLAN EMPRESA COOPERATIVO_A coruña

Este curso puntúa 0,40 para o Permex

POR QUE NON TRABALLAMOS EN EQUIPO? 

Habilidades sociais para contornos cooperativos

CARTAZ TRABALLAMOS EN EQUIPO_Vila_1

VILAGARCÍA DE AROUSA

PROGRAMA

INSCRICIÓN AQUÍ

Este curso puntúa 0,40 para o Permex

A CORUÑA

No Centro da Rede Eusumo, Universidade de A Coruña – Campus de Riazor

PROGRAMA

 

INSCRICIÓN

Preme aquí

981 575578

rosaab@ugacota.coop

Do 29 de Marzo ao 1 de Abril

POR QUE NON TRABALLAMOS EN EQUIPO?

Habilidades sociais para contornos cooperativos

Cartaz traballo en equipo_A Coruña

Este curso puntúa 0,40 para o Permex

EMPRENDER EN SOLIDARIO: Formación cooperativa para persoas que queren emprender 

PONTEVEDRA

PO_EMP_2903

PROGRAMA 

INSCRICIÓN AQUÍ

Este curso puntúa 0,40 para o Permex

A CORUÑA

No Centro da Rede Eusumo, Universidade de A Coruña – Campus de Riazor

PROGRAMA

INSCRICIÓN

Preme aquí

981 575578

rosaab@ugacota.coop

 

UGACOTA continuará programando e presentando actividades os vindeiros meses do ano.

 

DE QUE TRATA CADA OBRADOIRO ? :

1) Formación cooperativa para persoas que queren emprender: Con este curso preténdese divulgar as posibilidades e vantaxas de emprender baixo unha fórmula empresarial de economía social: o modelo cooperativo. Tamén se dará a coñecer as testemuñas de persoas que xa emprenderon en cooperativa.

2) Por que non traballamos en equipo ? : Con este curso preténdese desenvolver as habilidades persoais claves no traballo colaborativo. Coñecer recursos e metodoloxías que nos axudan a traballar e mellorar as habilidades sociais. E descubrir e aplicar as habilidades persoais nun contorno cooperativo.

3) Plan de empresa cooperativo: Con este curso preténdese mostrar desde un punto de vista práctivo as condicións e pasos a dar para emprender baixo a fórmula cooperativa. Coñecer que debemos analizar e ter en conta para facer da nosa idea un proxecto cooperativo viable. Tamén elaborar conxuntamente os distintos apartados do Plan de Empresa do noso proxecto, e avaliar requisitos e compromisos como grupo emprendedor, tarefas a desenvolver, e o calendario de actuacións.

4) Contabilidade para o emprendemento cooperativo : Con este curso preténdese amosar cun enfoque práctico para que serve a contabilidade nun proxecto cooperativo, coñecer o proceso contable e a súa relación co resto de ámbitos da empresa cooperativa para a toma de decisións.  Ademais capacita para empregar ferramentas contables de xeito previsional, ou a interpretar estados financeiros, coñecer ferramentas e recursos de apoio na xestión contable.

Os cursos: Formación cooperativa para persoas que queren emprender, Por que non traballamos en equipo?, e Plan de empresa cooperativo, están incluídos no Catálogo de Actividades da Consellería do Medio Rural e do Mar. Están recoñecidos como baremables ou puntuables para a obtención do permiso de explotación marisqueira con 0,40 puntos cada un deles.

As actividades organizadas por Ugacota forman parte da Rede Eusumo, un proxecto en rede, de intercooperación e colaboración entre distintos axentes, que lidera a Xunta de Galicia. Na Rede colaboran distintas entidades co obxeto de fomentar o cooperativismo e a economía social en Galicia.

Colaboran nesta programación: Consellería de Economía, Emprego e Industria (Xunta de Galicia) – Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo, e Vilagarcía Universidade de A Coruña