Axudas

Axudas 2018-07-20T11:50:05+00:00

AXUDAS

Nesta sección contas coas referencias de axudas e subvencións que poden resultar de interese para as cooperativas

Xullo 2018


 

04/07/18. DOG – Axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia no 2018. Bases – Convoca: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Prazo: 6 de agosto de 2018.

04/07/18. DOG – 2ª Convocatoria subvencións do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas.  Bases . Convoca: Consellería Economía, Emprego e Industria. Prazo: 6 de agosto de 2018.

04/07/18. DOG – 2ª Convocatoria subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas. Bases . Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 6 de agosto de 2018.

03/07/18. DOG – Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais no exercicio. Bases  – Extracto . Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 3 de agosto de 2018.

Xuño 2018


 • 28/06/18. DOG- Subvencións para o desenvolvemento de cinco proxectos audiovisuais e para a posterior axuda á produción dunha obra audiovisual de contido específico que fomente a difusión dos valores culturais do Camiño de Santiago de cara á celebración do Xacobeo 2021. Bases – Extracto. Convoca: Axencia Galega das Industrias Culturais. Prazo: 30 de xullo de 2018.
 • 28/06/18. BOP A Coruña- Subvencións a entidades lucrativas para la produción de proxectos singulares de especial interese cultural na provincia de A Coruña durante o ano 2018. Bases – Extracto . Convoca: Deputación Provincial de A Coruña. Prazo: 20 de xullo de 2018 ás 14:00 horas.
 • 27/06/18. DOG- Programa a prol da contratación das mulleres desempregada. Bases – Extracto Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: Para as contratacións realizadas entre o 1 de xaneiro e o 27 de xuño, o prazo remata o 27 de agosto de 2018, para as contratacións posteriores o prazo é de dous meses dende o inicio da relación laboral, e en todo caso respectando o prazo do 30 de setembro de 2018.
 • 25/06/18. DOG –  Axudas para a creación de pequenas e medianas empresas por parte de novos emprendedores, así como aos proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para ser consideradas nova peme. Bases –  Extracto. Convoca: IGAPE. Prazo: Para a convocatoria 2018.1 o prazo remata o 27 de xullo de 2018, para a convocatoria 2018.2, o prazo comeza o 30 de xullo e remata o 25 de outubro de 2018.
 • 23/06/18. BOE – Subvencións para a edición de libros.  Bases – Extracto – Convoca: Ministerio Cultura y Deporte. Prazo: 13 de xullo de 2018.
 • 15/06/18. BOE – Axudas  correspondentes  ao  Plan  de  Renovación  do  parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para o exercicio 2018. Extracto – Convoca: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Prazo: 15 de setembro de 2018.
 • 11/06/18. BOE – Axudas para a Creación Xove 2018/2019.  Bases  – Extracto . Convoca: Instituto de la Juventud. Prazo: 9 de xullo de 2018.
 • 07/06/18. DOG – Subvencións para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural, para os anos 2018 e 2019. Bases –   Extracto – Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 30 de xuño para o Programa I e 1 de outubro para o Programa II.
 • 07/06/18. BOP A Coruña – Subvencións para o apoio á consolidación de empresas no Concello de A Coruña.  Bases –Extracto – Convoca: Concello de A Coruña. Prazo: 9 de xullo de 2018.
 • 04/06/18. BOP A Coruña – Axudas para o desenvolvemento de plans de apoio á incorporación das TIC no marco do Programa TICCámaras. Bases. Convoca: Cámara Comercio A Coruña. Prazo: Do 19 de xuño ao 31 de xullo de 2018 ás 14:30 horas.
 • 01/06/18. BOP A Coruña – Convocatoria InnoCámaras para a prestación de servizos de apoio á innovación, así como para a concesión de axudas económicas ás
  PEMES da Demarcación Territorial da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. Bases. Convoca: Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. Prazo: Do 18 de xuño ao 31 de xullo de 2018.

Maio 2018


 • 31/05/18. DOG- Axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, para o 2018.  Bases – Extracto – Convoca: Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Prazo: 2 de xullo de 2018.
 • 31/05/18. BOP A Coruña – Axudas para o desenvolvemento de plans de apoio á incorporación de TIC no marco do Programa TICCámaras.  Bases – Convoca: Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. Prazo: Do 15 de xuño ao 28 de xullo de 2018.
 • 29/05/18. BOP Pontevedra – Axudas para desenvolvemento de plans de implantación de solucións innovadores no marco do programa InnoCámaras.  Bases. Convoca: Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía. Prazo: Do 13 ao 20 de xuño de 2018 ás 14:30 horas.
 • 28/05/18. DOG – Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega para o ano 2018. Subvencións. Extracto. Corrección Erros – Convoca: Axencia Galega das Industrias Culturais. Prazo: 28 de xuño de 2018.
 • 28/05/18. DOG – Axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal para o ano 2018. BasesExtracto. Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 28 de xuño de 2018.
 • 28/05/18. BOE – Axudas  para  a modernización e innovación das industrias culturais e creativas mediante proxectos dixitais e tecnolóxicos para o ano 2018. Bases. Convoca: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Prazo: 18 de xuño ás 14:00 horas.
 • 16/05/18. BOP Pontevedra – Axudas Municipais á Creación de Empresas para o ano 2018.  Bases – Extracto. Convoca: Concello de Vigo. Prazo: 8 de xuño de 2018.
 • 18/05/18. DOG – Novena edición dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural. Extracto – Bases. Convoca: Axencia Galega do Desenvolvemento Rural. Prazo: 18 de xuño de 2018.
 • 14/05/18. BOP A Coruña – Programa axudas municipais para creación de empresas e contratación 2018. Bases – Extracto . Convoca: Concello de Arteixo. Prazo: 30 de setembro de 2018.
 • 11/05/18. BOP A Coruña- Programa InnoCámaras-Axudas para desenvolver Plans de implantación de solucións innovadoras, que inclúen dúas fases secuenciais e progresivas: Fase de Asesoramento — Diagnose (gratuita) e Fase de Implantación (subvencionada nun 70%). Bases . Convoca: Cámara de Comercio de A Coruña. Prazo: Do 29 de maio ao 31 de xullo ás 14:00 (ou ata esgotar orzamento).
 • 10/05/18. BOP A Coruña – Concurso de ideas para o deseño do logotipo conmemorativo do 800 aniversario do traslado de Betanzos.  Bases . Convoca: Concello de Betanzos. Prazo: 30 de maio de 2018.
 • 10/05/18. BOP Pontevedra- Axudas para o desenvolvemento de plnas de apoio á incorporacion de TIC no marco do Programa TICCÁMARAS. Bases – Convoca: Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa. Prazo: Entre 0 28 de maio e o 1 de xuño ás 14:00 horas.
 • 08/05/18.  BOP A Coruña- Axudas de apoio a procesos e actividades culturais para entidades sen ánimo de lucro 2018-2019.  Bases – Convoca: Concello de Santiago de Compostela. Prazo: 21 de xuño de 2018.
 • 07/05/18. BOP Pontevedra- Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa 2018.  Convoca: Concello de Vigo. Bases – Extracto – Prazo: 20 de xullo de 2018.
 • 04/05/18 DOG  – Indemnizacións en materia de sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.  Indemnizacións –  Extracto.  Convoca: Consellería do Medio Rural. Prazo: 1 de outubro de 2018.
 • 04/05/18. BOP CORUÑA – Axudas de apoio a procesos e actividades culturais 2018-2019. Convoca:  Bases – Extracto . Concello de Santiago de Compostela. Prazo: 19 de xuño de 2018.

Abril 2018 


 • 28/04/18. BOE – Axudas á pequena e mediana empresa e a outras entidades para a elaboración e implantación de plans de igualdade, correspondentes o ano 2018.  Bases  – Extracto . Convoca: Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades. Prazo: 21 de maio de 2018.
 • 27/04/18. DOG – Axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais para o ano 2018.  BasesCorrección erros – Extracto. Convoca: Axencia Galega da Industria Forestal. Prazo: 28 de maio de 2018.
 • 16/04/18. BOE – Subvencións para o fomento da tradución a linguas estranxeiras. AquíExtracto. Convoca: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Prazo: 30 de abril de 2018.
 • 09/04/18. BOP Da Coruña- Subvencións a empresas audiovisuais para apoiar a distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia de A Coruña durante o ano 2018.  BasesExtracto .  Convoca: Deputación Provincia de A Coruña. Prazo: 8 de maio de 2018 ás 14:00 horas.
 • 09/04/18. BOP Da Coruña- XV Festival de Curtametraxes CurtoCircuito 2018. Bases – Extracto . Convoca: Concello de Santiago de Compostela. Prazo: 31 de maio de 2018.
 • 07/04/18. BOE- Subvencións para a edición de revistas culturais. BasesExtracto. Convoca: Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. Prazo: 4 de xuño de 2018.
 • 03/04/18. BOP Da Coruña – Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realización de actividades culturais durante o ano 2018.  Bases.Convoca: Deputación Da Coruña. Prazo: 27 de abril ás 14:00 horas.
 • 03/04/18. BOP Da Coruña- Subvencións ás entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2018. Bases . Convoca: Deputación Da Coruña. Prazo: 27 de abril ás 14:00 horas.
 • 02/04/2018.  BOE- Axudas para a acción e a promoción cultural correspondentes ao ano 2018.  Bases Convoca: Ministerio de Educación, Cultura e Deportes. Prazo: 23 de abril de 2018.
 • 02/04/2018. BOP Da Coruña- Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia de A Coruña durante o ano 2018. Bases Convoca: Deputación da Coruña. Prazo: 27 de abril de 2018 ás 14:00 horas.

Marzo 2018 


 • 27/03/2018. DOG – Subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2018 e 2019.  Bases – Corrección Erros . Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 27 de abril de 2018.
 • 21/03/2018. BOP Da Coruña – Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos de A Coruña a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial (Liña 2.6 PEL Emprende Actividades 2018).  BasesExtracto . Convoca: Deputación de A Coruña. Prazo: 26 de abril de 2018.
 • 20/03/18. BOP Da Coruña – Convocatoria de axudas económicas destinadas aO fomento do emprego 2018. Programa Integral de Cualificación e Emprego. Plan de Capacitación. Aquí .Convoca: Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. Prazo: 28 de decembro de 2018.
 • 16/03/18. DOG – Axudas para investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para agricultoras/es mozas/os, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións para o ano 2018. Aquí . Extracto. Convoca: Consellería do Medio Rural. Prazo: 16 de abril de 2018.

Febreiro 2018 


 • 27/02/18. BOP Da Coruña – Incentivos á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (en concellos de menos de 20.000 habitantes). AquíBases. Convoca: Deputación Provincia da Coruña. Prazo: 22 de marzo de 2018 ás 14:00 horas.
 • 27/02/18. BOP Da Coruña – Axudas á consolidación e fortalecemento do tecido empresarial nos municipios da provincia de A Coruña a través do apoio á inversión en bens inventariables. Aquí. Bases.    Convoca: Deputación Provincial da Coruña. Prazo: 22 de marzo de 2018 ás 14:00 horas.
 • 27/02/2018. BOP Da Coruña – Incentivos ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas beneficiarias do programa PEL PEMES 2017.  Aquí. Bases. Convoca: Deputación Provincial da Coruña. Prazo: 22 de marzo de 2018 ás 14:00 horas.
 • 21/02/18. BOP Da Coruña-Convocatoria de axudas económicas destinadas ao fomento do emprego de 2018. Aquí Convoca: Cámara de Comercio de A Coruña. Prazo: 31 de decembro de 2018.
 • 20/02/18. BOP Pontevedra- Subvencións para o fomento do empredemento e a consolidación empresarial a través do traballo colaborativo para o ano 2018. Aquí – Extracto. Convoca: Concello de Vigo. Prazo: 6 de marzo de 2018.
 • 13/02/18. DOG- Convocatoria para a selección de pequenas e medianas empresas e persoas traballadoras autónomas ás que se prestarán servizos do programa Responsabilízate 2018. Aquí. Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: Ata acadar o número máximo de prazas.
 • 12/02/18. DOG- Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control para o 2018.  Aquí. Convoca: Consellería do Medio Rural. Prazo: 7 de maio de 2018.
 • 08/02/18. DOG – Programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema Rexional de Innovación, a través do apoio a proxectos de Investigación, Desenvolvemento e Innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia. Aquí . Extracto Convoca: Axencia Galega de Innovación. Prazo: 8 de marzo de 2018.
 • 06/02/18. BOE – Axudas para proxectos que fomenten a creación de emprego e empresas e o impulso do emprendemento, a innovación social e o intercambio de experiencias no marco dunha economía verde e azul. Aquí – Extracto Convoca: Fundación BIODIVERSIDAD F.S.P.. Prazo: 14:00 horas do 30 de abril de 2018.
 • 05/02/18. DOG – Subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social, 2018 e 2019. Aquí  . Extracto . Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte da súa publicación.
 • 02/02/18. DOG – Axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades para o ano 2018. Aquí.   Extracto.  Convoca: Consellería do Medio Rural. Prazo: 30 de novembro de 2018.
 • 02/02/18. DOG – Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas.  Aquí . Extracto Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 2 de abril de 2018.
 • 02/02/18. DOG – Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria para o ano 2018. AquíExtracto. Corrección Erros. Convoca: Consellería Economía, Emprego e Industria. Prazo: Un mes dende a formalización do contrato, e en todo caso o 15 de outubro de 2018.
 • 02/02/18. BOP Ourense – Subvencións para o financiamento de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas relacionadas coas artes escénicas e musicais que se desenvolvan integramente na provincia de Ourense no ano 2018. Aquí. Anexos Convoca: Deputación Provincial de Ourense. Prazo: 28 de febreiro de 2018.

Xaneiro 2018 


 • 30/01/18. DOG – Subvencións para proxectos de enerxías renovables para o ano 2018. Aquí . Extracto. Convoca: Instituto Enerxético de Galicia. Prazo: 28 de febreiro de 2018.
 • 30/01/18. BOE – Axudas ao teatro e ao circo correspondentes ao ano 2018.  Aquí. Extracto. Convoca: Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música. Prazo: 20 de febrero de 2018.
 • 29/01/18. DOG – Axudas destinadas a mellorar, ampliar e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades non agrícolas en zonas rurais, mediante o apoio á adquisición de equipamentos produtivos e a execución de obras necesarias para a súa instalación. Aquí.  Extracto. Convoca: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Prazo: 28 de febreiro de 2018.
 • 25/01/18. DOG – Axudas Fomento Emprendemento na Economía Social 2018. Axudas. Extracto. Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 1 de outubro de 2018 ou esgotamento do crédito.
 • 25/01/18. DOG – Axudas Creación Empresas non Agrícolas en Zonas Rurais 2018. AquíExtracto. Corrección Erros. Convoca: IGAPE. Prazo: 26 de marzo de 2018.
 • 20/01/18. BOE – Axudas para empresas de Ourense por contratación de xoves inscritos no Programa Garantía Xuvenil. Aquí.      Extracto. Convoca: Escola de Organización Industrial. Prazo: 19 de febreiro de 2018.
 • 20/01/19. BOE – Axudas para empresas por contratación de xoves inscritos no Programa Garantía Xuvenil para cubrir postos na Área Dixital da empresa. AquíExtracto. Convoca: Escola de Organización Industrial. Prazo: 19 de febreiro de 2018.
 • 19/01/18. DOG – Premios á Cooperación 2018. Convoca: Consello Galego de Cooperativas. Aquí  Extracto. Prazo: 30 de abril de 2018.
 • 19/01/18. DOG – Certame Cooperativismo no Ensino 2018. Aquí Extracto. Convoca: Consello Galego de Cooperativas. Prazo: 30 de abril de 2018.
 • 19/01/18. BOE – Axudas para empresas de Lugo por contratación de xoves inscritos no Programa Garantía Xuvenil. Convoca: Escola de Organización Industrial. Aquí Extracto Prazo: 18 de febreiro de 2018.
 • 19/01/18. BOE – Axudas por contratación de xoves inscritos no Programa de Garantía Xuvenil. Aquí Extracto Concova: Escola de Organización Industrial. Prazo: 18 de febreiro de 2018.
 • 18/01/18. DOG – Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades para o ano 2018. Aquí Extracto Convoca: Consellería do Medio Rural. Prazo: 30 de novembro de 2018.
 • 18/01/18. DOG – Axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo para o ano 2018. Convoca: Consellería do Medio Rural. Aquí Extracto Prazo: 19 de febreiro de 2018.
 • 12/01/18. DOG – Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios 2018. Convoca: Consellería do Medio Rural. Aquí  Extracto  . Prazo: 12 de febreiro de 2018.
 • 10/01/18. DOG – Regulación de axudas para danos producidos por incendios en establecementos comerciais, mercantís e industrias. Consellería de Economía, Emprego e Industria.  Aquí. (Podes consultar as axudas para danos producidos polos incencios do 30/10/17 neste mesmo apartado de ‘Axudas’).

Decembro 2017 


 • 28/12/17. DOG – Subvencións para a execución de proxectos conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo, da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020. Aquí . Extracto . Convoca: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Prazo: 31 de marzo de 2018.
 • 12/12/17. BOP A Coruña – II Premio Provincial á Mellor Iniciativa Empresarial. Aquí. Convoca: Deputación Provincial da Coruña. Prazo: 31 de xaneiro de 2018.

Novembro 2017


 • 28/11/17. BOE – Programa de Axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas (Plan MOVALT Vehículos). Convoca: Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía-Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.  Aquí – Resolución MOVALT Prazo: 30 de xuño de 2018.
 • 02/11/17. DOG – Axudas destinadas a garantir a subministración de auga ás explotacións agrariasAquí – Extracto  Convoca: Consellería do Medio Rural. Prazo: 4 de decembro de 2017.

Outubro 2017 


 • 30/10/2017. DOG – Axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017. Aquí . Convoca: Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Prazo: 30 de novembro de 2017. || Anexo 06/11/17 DOG – Pagamentos anticipados, danos dos incendios nas explotacións agrarias e gandeiras, correspondentes ao ámbito competencial da Consellería do Medio Rural. Aquí. || Regulación Axudas danos producidos por incendios en establecementos comerciais, mercantís e industrias. Consellería de Economía, Emprego e Industria. Aquí.
 • 30/10/2017. DOG – Préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Aquí – Extracto – Corrección Erros Convoca: IGAPE. Prazo: 31 de decembro de 2018 ou data de esgotamento do crédito orzamentario.
 • 30/10/2017. BOP A Coruña – Subvencións fomento e apoio á creación de empresas no Concello de A Coruña. Aquí Convoca: Concello A Coruña. Prazo: 30 de novembro de 2017.
 • 27/10/17. DOG-Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma 2017. Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Aquí Extracto. Prazo: Para as contratacións realizadas entre o 01-01-17 e o 27-10-17, o prazo finaliza o 27-11-17. Para as contratacións realizadas entre o 28-10-17 e o 31-10-17, o prazo é un mes dende a data de contratación.
 • 20/10/17. BOE – Subvencións parala contratación de servizos de acceso de banda ancha fixa de alta velocidade a 30 megabits por segundo. Convoca: Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital. AquíPrazo: 31 de decembro de 2020.
 • 06/10/17. DOG –Apoio ao acceso e á adecuación do financiamento das explotacións produtoras e transformadoras de uva e de castañas afectadas polas xeadas e sarabias, e das explotacións produtoras de pataca, cereal, horta e froiteiras afectadas pola sarabia, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca. AquíExtracto. Modificación Orde.  Convoca: IGAPE. Prazo: 20 de outubro de 2017.

Setembro 2017


 • 29/09/17. DOG – Subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil. Aquí. Extracto Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 30 de octubre de 2017.
 • 25/09/17. DOG – Axudas Plan Foexga 2017-2018 Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 31 de outubro de 2017.
 • 25/09/17. BOP Lugo – Programa Fomento Emprego Lugo – Ben Empregado IV. Convoca: Deputación Provincial de Lugo. Prazo: 17 de outubro de 2017.
 • 14/09/17, BOP A Coruña – Axudas económicas fomento emprego 2017 : Aquí . Convoca: Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela. Prazo: 29 de decembro de 2017.
 • 14/09/17, BOP A Coruña – Selección Pemes e Autónomos para desenvolvemento de diagnóstico de innovación comercial dentro do Plan de Comercio Minorista 2017.  Aquí Convoca: Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela. Prazo: 31 de outubro de 2017

Agosto 2017


 • 25/08/17, DOG – Programa a prol da contratación e formación de persoas mozas nos sectores vinculados á Industria 4.0 e ao sector agroalimentario, e se convocan incentivos para as empresas para formación e contratación de mozas e mozos neses sectores. Aquí – Extracto Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: As solicitudes de participación, así como os bonos de contratación e formación, deberanse presentar no prazo dun mes desde a data de formalización do contrato. O prazo de presentación rematará o 15 de decembro 2017, aínda que nesa data non transcorrese o prazo xa citado con anterioridade dun mes.
 • 11/08/17, DOG – Programa de incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral. Aquí – Extracto Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 30 de setembro de 2017.
 • 11/08/17, DOG – Axudas Proxectos de Expansión Comercial 2017.  Aquí – Extracto Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 1 mes contado a partir da súa publicación no DOG.
 • 10/08/17, BOE –  Subvencións para a realización de contratos de mozas e mozos de máis de 16 anos e menores de 30 anos, para empresas de calquer sector, co fin de que a mocidade non ocupada, nin integradas nos sistemas de educación ou formación regrada podan recibir unha oferta de emprego do Programa Operativo de Emprego Xuvenil – Provincia de Lugo: Aquí  – Extracto Convoca: Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital. Prazo: 11 de setembro de 2017.
 • 04/08/17, DOG –  Subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas ntidades sen ánimo de lucro) . Aquí – Extracto Programa II  – Extracto Programa III  – Corrección Erros . Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: Programa II: 30 de setembro de 2017. Programa III: 1 mes desde a súa publicación no DOG.
 • 01/08/17, BOE – Axudas para a renovación do parque nacional de maquinaria agraria (Plan Renove). Aquí – Extracto. Convoca: Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente. Prazo: 15 de setembro de 2017.

Xullo 2017


 • 07/07/17, BOE – Axudas Injuve Creación Xoven 2017. Aquí – Extracto Convoca: Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. Prazo: 30 días naturais a partir da publicación do extracto.

Xuño 2017


 • 30/06/17, DOG – Axudas fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo (no rural). Aquí . ExtractoConvoca: Consellería Medio Rural. Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 • 26/06/17, BOP A Coruña – Programa integral de cualificación e emprego. Plan de Capacitación. Aquí Convoca: Deputación da Coruña. Prazo: 29 de decembro de 2017.
 • 26/06/17, DOG – Premios de Artesanía de Galicia 2017. Aquí. ExtractoConvoca: Consellería do Medio Rural. Prazo: O prazo de presentación de candidaturas iniciase a partir das 8.00 horas do 2 de novembro de 2017 e remata ás 14.30 horas do 17 de novembro de 2017.
 • 23/06/17, DOG – Axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras
  da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua na Comunidade Autónoma de Galicia
  . Aquí. Extracto. Convoca: Consellería do Medio Rural. Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 • 23/06/17, DOG – Axudas para a posta en marcha de casas niño 2017-2020 AquíModificación Orde. Extracto. Convoca: Consellería de Política Social. Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 • 14/06/17, BOP Ourense –  1) Selección de proxectos para a realización do programa de actividades dos centros cívicos para nenas e nenos do Concello de Ourense – 2)  Selección de proxectos para a realización do programa de actividades dos centros cívicos do Concello de Ourense- 3) Selección de actividades ou proxectos para o Programa de envellecemento activo que desenvolve a Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense para o curso 2017/2018. Aquí Prazo: 15 días hábiles a contar a partir do seguinte ao da súa publicación.
 • 13/06/17,  BOE – Axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos en España durante 2017, Bases Axudas Festivais e Certames Cinematográficos 2017 . ExtractoConvoca: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Prazo: 20 días naturais a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 • 12/06/17, DOG – 8ª edición dos Premios Agader a iniciativas de desenvolvemento rural. Aquí . Extracto . Convoca: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 • 08/06/17, DOG – Programación de accións formativas dirixidas ás persoas novas inscritas no Ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para os exercicios de 2017 e 2018, Aquí . ExtractoConvoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 • 06/06/17, BOP A Coruña –  Convocatoria do V Concurso de proxectos de publicidade comercial en galego Aquí. Convoca: Concello de Santiago de Compostela. Prazo: antes do 30 de xuño de 2017 .
 • 01/06/17, DOG – Axudas aos proxectos de investimento empresarial. AquíAmpliación Prazo . Extracto Convoca: IGAPE. Prazo: ata o 28 de marzo de 2018 ou ata esgotar crédito orzamentario.

 

Maio 2017


 

 • 26/05/17, DOG – Subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), Aquí. Convoca: Axencia de Turismo de Galicia. Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte á súa publicación.
 • 26/05/17, DOG – Premios da cultura galega para o ano 2017. Aquí. Convoca: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Prazo: dous meses contados a partir do día seguinte da súa publicación.
 • 24/05/17, DOG – Axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, a través do programa Bono concilia 2017. AquíExtracto. Convoca: Consellería de Política Social. Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte á súa publicación.
 • 22/05/17, BOP Pontevedra –   Convocatoria das bases das axudas á contratación por conta allea do Concello de Vilagarcía de Arousa. Aquí. Convoca: Concello de Vilagarcía de Arousa. Prazo: ata o 1 de outubro de 2017 ou ata esgotar orzamento.
 • 19/05/17, DOG –   Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á reducción da súa xornada de traballo. Aquí. Extracto. Convoca: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte a súa publicación.
 • 12/05/17, BOP Pontevedra – Axudas municipais á creación de empresas 2017 Concello de Vigo Aquí. Convoca: Concello de Vigo. Prazo: 07/07/2017.
 • 03/05/17, BOP Pontevedra – Axudas á contratación e mellora do emprego á mocidade viguesa 2017 Aquí. Extracto. Convoca: Concello de Vigo. Prazo: 08/08/17.
 • 03/05/17,  BOE – Axudas xerais para a producción de longametraxes sobre proxecto 2017 Aquí. Convoca: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Prazo:  1º procedemento de selección: 26 de maio. 2º procedemento de selección: 15 días a partir de que se dicte resolución do primeiro procedemento.

Abril 2017


 • 28/04/17, BOP Pontevedra – Programas InnoCámaras da Cámara de Comercio de Tui  Aquí  – e Programa TICCámaras da Cámara de Comercio de Tui, Aquí . Convoca: Cámara de Comercio de Tui. Prazo: poden presentarse solicitudes transcorridos 10 días hábiles dende a súa publicación e finaliza o 30/06/2017 (ou ata esgotar orzamento).
 • 28/04/17, BOE – Subvención para a realización de contratos de mozas e mozos de máis de dezaseis anos e menores de trinta anos, para empresas de calquera sector, co fin de que as persoas mozas e mozos non ocupadas, nin integradas nos sistemas de educación ou formación regrada podan recibir unha oferta de emprego do Programa Operativo de Emprego Xuvenil. Aquí . Extracto. Convoca : Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital. Prazo: 30 días naturais contados dende o seguinte a súa publicación.
 • 27/04/17,  BOP Pontevedra –“Bases do programa de axudas á creación de empresas do Concello de Vilagarcía de Arousa 2017”, Aquí. Convoca: Administración local municipal de Vilagarcía de Arousa. Prazo: empresas con inicio de actividade entre o 2 de decembro e o 31 de decembro de 2016 é o 1 de setembro de 2017; e empresas con inicio de actividade a partir do 1 de xaneiro de 2017  é o 1 de outubro de 2017.
 • 26/04/17, BOP A Coruña –  ” TICCámaras para a prestación de servizos de apoio á incorporación das TIC, así como para a concesión de axudas económicas a pemes da Demarcación Territorial da Cámara de Comercio de Santiago”, Aquí Convoca :  Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. Prazo: poden presentarse solicitudes transcorridos 10 días hábiles dende a súa publicación e finaliza o 31/04/2017 (ou ata esgotar orzamento).
 • 25/04/17, BOP A Coruña – Programa InnoCámaras ” Prestación de servizos de apoio á innovació, e para a concesión de axudas económicas a Pemes da demarcación territorial da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela” , Aquí . Convoca: Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. Prazo: poden presentarse solicitudes transcorridos 10 días hábiles dende a súa publicación e finaliza o 31/04/2017 (ou ata esgotar orzamento).
 • 18/04/17, BOP A Coruña – Programa InnoCámaras “Apoio á innovación nas Pemes”,  AquíConvoca: Cámara Oficial de Comercio, Industria, e Navegación de A Coruña. Prazo: poden presentarse solicitudes transcorridos 10 días hábiles dende a súa publicación e finaliza o 07/12/2017 (ou ata esgotar orzamento).
 • o6/04/17, DOG – Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración. Aquí – Extracto – Corrección erros. Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Prazo: dous meses a partir do día seguinte a súa publicación.

Marzo 2017


 • 30/03/17, DOG – Subvencións a Festivais de artes escénicas e de música. Aquí – Extracto. Convoca: Axencia Galega das Industrias Culturais. Prazo: 02/05/17.
 • 09/03/17, BOP A Coruña – Programa Xpande Dixital. Destinado a pemes, micropemes e autónomas/os da Coruña. Aquí – Convoca: Cámara de Comercio da Coruña.  Prazo: 01/09/17 ou ata agotar orzamento.
 • 09/03/17, BOP A Coruña – Programas Igualdade e Violencia de Xénero. Destinadas a entidades sen ánimo de lucro. Aquí – Extracto. Convoca: Deputación da Coruña. Prazo: ás 14 h. do 20/04/17.

Febreiro 2017


 • 24/02/17, BOE – Axudas para a acción e a promoción cultural 2017. Destinadas a entidades sen ánimo de lucro. Aquí – Extracto . Convoca: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Prazo: vinte días hábiles a partir do seguinte á publicación.
 • 22/02/17, BOP A Coruña – Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais 2017. Aquí. Convoca:  Deputación Provincial da Coruña – Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes.
 • 22/02/17, BOP A Coruña – Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2017. Aquí. Convoca:  Deputación Provincial da Coruña – Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes.
 • 22/02/17, BOP A Coruña – Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017. Aquí. Convoca:  Deputación Provincial da Coruña – Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes.
 • 22/02/17, DOG – Subvencións para financiamento de accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación. As empresas beneficiarias deberán un mínimo de 50 traballadoras/es (ou agrupación de empresas que sumen esta cantidade). Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.  Subvencións financiamento de accións formativas con compromiso de contratación 2017 – Extracto. Prazo: virá determinado polo cronograma de procesos de selección que se establece no número 6 do artigo 20 da orde de convocatoria. A data límite para a presentación de solicitudes será o 31 de outubro de 2017.
 • 14/02/17, BOE –  Axudas para a modernización e innovación das industrias culturais e creativas mediante proxectos dixitais e tecnolóxicos. Teñen por obxeto incrementar a oferta legal de contidos dixitais culturais en Internet e modernizar e innovalas industrias culturales e creativas. Convoca: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Axudas modernización e innovación das industrias culturais 2017 – Extracto – Prazo: será de 20 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.
 • 01/02/17, DOG –  Regulación da aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.  Convoca: Cosellería de Medio Rural. Axudas á agricultura, á gandaría e ao desenvolvemento rural – Extracto – Prazo: do 01/02/17 ao 15/05/17, ambos inclusive.

Xaneiro 2017


 • 30/01/17, DOG – Axudas do programa Leader 2017-2018. Execución de proxectos ao abeiro do programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR):  Apoio para a realización de operacións conforme ás estratexias de desenvolvemento local participativas dos grupos de desenvolvemento rural. Data de publicación: 30/01/17 – Convoca: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Axudas Leader 2017-2018 – Extracto – Prazo: 1 mes a partir da publicación.
 • 28/01/17, BOE – Subvencións para a realización de contratos de mozas e mozos de máis de 16 anos e menores de 30 anos non ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación regrada, para empresas de calquera sector ubicadas na provincia de Ourense, co fin de que as persoas poidan recibir unha oferta de emprego do Programa Operativo de Emprego Xuvenil. Convoca :  Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital – Dirección Xeral da Fundación EOI. Subvencións contratos de mocidade de 16 a 30 anos – Ourense  –  Extracto – Prazo: 30 días naturais a partir da súa publicación.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies