Co obxecto de facilitar o emprendemento cooperativo, UGACOTA pon a disposición de grupos promotores cooperativos e das persoas técnicas de apoio, unha serie de Infografías onde se pode ver de xeito fácil e ameno o proceso de posta en marcha,  trámites de constitución e contidos do regulamento de rexime interno:

Podes visualizalas aquí:

Cooperativa: como poñela en marcha

10 pasos para constituir unha cooperativa

O regulamento de rexime interno