Dirección: Estrada da Zapateira, s/n
Localidade: A Coruña
Provincia: A Coruña
CP: 15008
Sitio web: http://www.colegioriasaltas.com
Tel: 981 174 371
Fax: 981 174 664
Email: info@colegioriasaltas.com


O centro cooperativo Rías Altas nace en 1981 na Coruña, e está situado no Monte da Zapateira.

Os seus obxetivos son:

Impartir unha educación de calidade na que interveñan todas e cada unha das partes implicadas no Colexio: profesorado, alumnado, persoal non docente, administración e pais e nais. Transmitir coñecementos sempre ao día, debidamente entrelazados cos valores tradicionais, buscando un estilo propio que permítenos conseguir o desenvolvemento integral do alumnado.

Aproveitar a espontaneidade do alumnado para dinamizar todo o amplio campo de posibilidades humanas, non só o da razón ou a intelixencia, senón tamén a memoria, a voluntade, a capacidade de improvisación, a afectividade, a curiosidade, a sensibilidade artística, a senso-motricidade, a interiorización ou exteriorización, o sentido do humor, o espíritu cívico, a creatividade e a autonomía persoal.

Desenvolver a saúde física e a hixiene mental, despertando o entusiasmo polo exercicio físico, o deporte non excesivamente competitivo, as excursións, etc. entendendo que se logrará se o alumnado vive con alegría, autonomía e solidaridade.

Niveis educativos

 • Educación infantil (0-6 anos).
 • Educación primaria.
 • ESO.
 • Bacharelato.

Instalacións e servizos

 • Dúas pistas polideportivas.
 • Ximnasio (200 m2).
 • Salón de actos.
 • Biblioteca.
 • Aulas de informática.
 • Cociña-comedor.
 • Xardín de Infantil perfectamente dotado.

Actividades extraescolares

Informática, Fun English, Teatro, Taller de desarrollo Infantil, Futbito, Baloncesto, Ximnasia, Patinaxe, Multideporte, etc.

Actividades complementarias

 • Colonias de Verán.
 • Summer Camp.
 • Albergue Xuvenil.

Actividades:
Sector(es): Educación, formación