Dirección: Corredoira das Fraguas, 5 -1º esq.
Localidade: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
CP: 15703
Sitio web: http://www.cidadania.coop
Tel: 981 589 269
Fax: 981 554 751
Email: cidadania@cidadania.coop


Rede de aplicacións sociais

Cidadanía é unha empresa cooperativa constituída por un equipo multidisciplinar de profesionais do ámbito das ciencias sociais, pioneira en Galiza na integración de investigación, participación cidadá, planificación pública e xeración de capital social.

O equipo que o conforma, e os seus colaboradores, están comprometidos na maximización da utilidade social das investigacións e intervencións que realiza. O seu principio inspirador é a activación da participación, como metodoloxía innovadora de xestión e de mellora organizativa, como vía de desenvolvemento sociocomunitario, e como finalidade democrática de implicación e corresponsabilización da cidadanía nas decisións colectivas.

Cidadanía presta os seguintes servizos:

investigación social aplicada (estudos, análises, investigacións participadas, que buscan poñer en valor a dimensión activa das persoas e colectivos, involucrándoos tanto na diagnose de situacións, como no deseño e posta en marcha de accións orientadas ao cambio social…).

traballos de consultaría pública (deseño e implementación de políticas públicas, planificación estratéxica, ou avaliación de políticas).

Innovación democrática para mellorar a súa calidade, así orientan e apoian a democracia participativa como ámbito central de acción mediante a apertura de espazos deliberativos nos procesos de planificación pública, ou a vertebración da sociedade civil, para a activación dunha cidadanía activa e corresponsable.

servizos de mellora organizativa e cualificación das persoas, especialmente orientada á realidade das entidades do terceiro sector, ás empresas de economía social e ás organizacións do ámbito público.

 


Actividades: Actividades e servizos de consultoría e investigación social, consultoría, consultoría pública, democrática, innovación, investigación, pública, servizos, social
Sector(es): Consultoria, asesoramento, Educación, formación