Dirección: Rúa Paraguai 20 entrechán oficina 8
Localidade: Vigo
Provincia: Pontevedra
CP: 36204
Sitio web: http://www.psialia.es
Tel: 886163175
Fax:
Email: info@psialia.es


Psialia desenvolve as seguintes actividades:

– Avaliación e diagnósticos psicolóxicos
– Terapia psicolóxica
– Avaliación e rehabilitación neuro psicolóxica
– Logopedia
– Apoio educativo
– Asesoramento profesional
– Cursos de primeira aproximación a terapias
– Servizo TIC no desenvolvemento de aplicacións informáticas multiplataforma orientadas a diagnose e
rehabilitación psicolóxica e logopédica

É unha cooperativa de traballo asociado con sede en Vigo (Pontevedra)


Actividades:
Sector(es): Outros servizos, Sanidade, Servizos ás persoas e a comunidade