Dirección: PRAZA DE LUGO, 11 - 3º
Localidade: A CORUÑA
Provincia: A CORUÑA
CP: 15004
Sitio web: http://inprega.es/
Tel: 686 243 933
Fax:
Email: info@inprega.es


Somos unha cooperativa sen ánimo de lucro comprometida coa integración sociolaboral e a mellora da empregabilidade das persoas, especialmente os colectivos con dificultades de inserción.
CREMOS na promoción da economía social a través da orientación e o apoio ao nacemento de novos proxectos cooperativos e asesoramos na transformación de empresas mercantís en entidades de economía social.
CONSIDERAMOS as persoas como axentes de cambio e acompañámolas cando desexan mellorar o seu potencial laboral ou iniciar unha actividade empresarial ou profesional.

Servizos:
Formación para a adaptabilidade, especialización e optimización do perfil profesional, Formación Pre-Laboral, Saber cooperativo, Pílulas formativas para a estimulación do emprendimiento social.
Organización de eventos, conferencias e seminarios
Asistencia técnica á formación
Asistencia técnica e xestión de proxectos e programas
Consultoría especializada en relevo xeracional nas empresas
Transformación de calquera tipo de formato empresarial en sociedade cooperativa de traballo asociado ou en sociedade laboral
Espazo de información e orientación ao emprendedor


Actividades: Formación laboral e prelaboral, asesoramento para a transformación na fórmula cooperativa, asitencia técnica en proxectos de formación, xestión e coordinación de proxectos
Sector(es): Consultoria, asesoramento, Educación, formación