Dirección: Avda. Beiramar, 41 - 43, 1º andar
Localidade: Vigo
Provincia: Pontevedra
CP: 36202
Sitio web:
Tel: 986 213 113
Fax: 986 213 527
Email: cotrasvi@cotrasvi.com


Estiba e desestiba portuaria

Un proxecto cooperativo con mais de quince anos de traxectoria no traballo en colectivo, realizando estiba e desestiba portuaria con actividade principal no Porto de Vigo.

Cotrasvi tenciona dar resposta ás necesidades e aspiracións laborais das persoas socias no sector portuario, dignificar, profesionalizar e poñer en valor o traballo que se desenvolve.

No proxecto pesa a mellora continua das condicións laborais das persoas que integran Cotrasvi, polas especiais condicións e carácter das labouras nas que traballan. Son un referente na defensa do sector e das condicións laborais das persoas. Porén a observación dos riscos e da saúde laboral e a formación é relevante para o proxecto, tamén como factor de calidade nos servizos que prestan e na asunción dos retos que teñen que asumir. Así tamén se forman como carretilleiros, grueiros de buques, maquinistas, en manipulación de cargas, formación moi específica do seu sector de actividade.

Están especializados na carga e descarga de peixe fresco nos buques no porto de Vigo, na lonxa do Berbés, e o seu principal cliente é a cooperativa de armadores de Vigo.

Cotrasvi está conformado por un importante grupo humano de máis de cincuenta persoas socias e máis de dez contratadas. Dispoñen de instalacións para oficinas, vestiarios, ou salón de actos , xuntanzas e reunións.

 


Actividades: Actividades de estiba e desestiba portuaria, Confección, carga, descarga, desestiva, estiva, fresco, industrial, peixe, portuaria, textil
Sector(es): Loxística e transporte