Dirección: A Florida - Torneiros
Localidade: O Porriño
Provincia: Pontevedra
CP: 36410
Sitio web: http://www.colexiosantotomas.com
Tel: 986 337 614 - 625 01 19 39
Fax: 986 337 614
Email: cpr.santotomas@edu.xunta.es


 

O centro de ensino Colexio Santo Tomás comezou a funcionar como cooperativa no curso 1981-1982, e con anterioridade, as súas instalacións acolleron diferentes centros de ensino. Foi a partir dos anos oitenta cando deu comezo a andaina como centro cooperativo, que centraron esforzos na construcción dun novo edificio que albergara o novo proxecto educativo.

Na actualidade contan con 3 unidades de Educación Infantil, 6 unidades de Educación Primaria, 4 unidades de ESO e 1 unidade de Educación Especial, todas elas concertadas.

No colexio traballan 28 persoas que participan de forma activa e proveitosa na educación dos nenos e nenas de O Porriño e concellos limítrofes fomentando neles valores sociais como a tolerancia, o respecto, a cooperación, ou a solidaridade.

Niveis educativos

  • Educación infantil (3-6 anos).
  • Educación primaria.
  • E.S.O.

Actividades:
Sector(es): Educación, formación