Dirección: Rúa Río Lambre, 6-8
Localidade: Ferrol
Provincia: A Coruña
CP: 15403
Sitio web: http://www.colexioludy.es/ga
Tel: 981 311 813
Fax: 981 311 813
Email: ludy@colexioludy.es


O colexio concertado de Educación Infantil e Educación Primaria Ludy S. Coop. Galega ten no seu ideario unha fiel aposta pola defensa e la inculcación nos seus alumnos e alumnas dos valores democráticos recollidos pola Constitución Española e o Estatuto de Autonomía de Galicia.

Destacan a igualdade e o respeito cara a todo o mundo como valores fundamentais no ensino.

O ensino ten carácter individualizado, persoal e humano. O seu esforzo está en desenvolver e potenciar a formación integral dos nenos e nenas nun ambiente de convivencia e proxección do alumnado de cara ao futuro.

Teñen por norma sumarse ás actividades educativas e culturais promovidas pola Xunta de Galicia, o Concello e outras entidades, cando estas actividades se axustan ás necesidades e posibilidades do alumnado.

Un dos obxectivos primordiais do Colexio Ludy é a modernización e acondicionamento das instalacións e recursos para adecualos aos tempos actuais e normativas: un claro exemplo é a inclusión no Proxecto Abalar. Este obxectivo mantense e actualiza con inversións continuas neste aspecto.

En cada novo ano académico, a oferta en servizos e actividades renóvase e amplíase, acorde ás necesidades actuais e novas tecnoloxías.

Niveis educativos

  • Educación Infantil
  • Educación Primaria

 


Actividades:
Sector(es): Educación, formación