Dirección: Avda. de Fisterra 237 - 1º esquerda
Localidade: Arteixo
Provincia: A Coruña
CP: 15142
Sitio web: http://almeiro.gal/
Tel: 698 914 849
Fax:
Email: ola@almeiro.gal


ALMEIRO s. coop. galega, deseñan e desenvolven proxectos socioculturais e creativos, algúns deles vinculados á tecnoloxía, que se presentan baixo a marca comercial BenCuriosa.

A marca BenCuriosa, queren contribuír á renovación do ecosistema cultural, impulsando procesos de xeración e intercambio de coñecemento e deseñando solucións novidosas para estimular o desenvolvemento creativo de organizacións, comunidades e territorios.

Parten dunha noción de cultura aberta (inclusiva, exploradora, dinámica) que aposta pola implicación cidadá e a finalidade social dos proxectos, pola cooperación entre axentes culturais e creativos, polo vínculo co tecido empresarial e pola conexión coa esfera internacional, desde unha forte ancoraxe na nosa identidade.

A cooperativa Almeiro está ubicada en Arteixo (A Coruña).


Actividades:
Sector(es): Actividades culturais, de ocio e deportivas, Audiovisual, Consultoria, asesoramento, Educación, formación, Servizos ás persoas e a comunidade, TIC